SEARCH
  • Vedtægter 2017

You are here

Vedtægter

Vedtægterne godkendt på den esktraordinære generalforsamling den 8. marts 2017 

Vedtægter Glunz Jensen Holding - 08.03.2017 Bilag 1 - Tegningsoptioner - 27.04.2017