SEARCH

You are here

Generalforsamling

Den  ekstraordinære generalforsamling finder sted onsdag den 8. marts 2017 kl. 15.00.

 

 

Aktiekapital:

Glunz & Jensens aktiekapital udgør kr. 33.200.000. Selskabets aktier lyder på kr. 20 eller multipla heraf.

Stemmeret:
Hvert aktiebeløb på kr. 20 giver 1 stemme.

Aktionærer, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der er indkaldt, uden at aktierne er blevet noteret i ejerbogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Den erhvervede aktiepost anses dog som repræsenteret på generalforsamlingen, selv om stemmeretten ikke kan udnyttes, dersom aktierne forud for generalforsamlingen er noteret i ejerbogen eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

Aktionærer, der har erhvervet aktier på anden måde, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier, medmindre de er noteret i ejerbogen eller har anmeldt og dokumenteret deres erhvervelse.

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 8. marts 2017 Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling, 8. marts 2017 Tilmeldningsblanket til ekstraordinær generalforsamling, 8. marts 2017 Fuldmagtsblanket, 8. marts 2017 Brevstemme Forslag til ny incitamentspolitik 2017 Forslag til nye vedtægter i Glunz & Jensen Holding 2017 Referat af ordinær generalforsamling den 22. september 2016